Bodemenergie voor meest duurzame Jumbo te Dedemsvaart

March 4, 2016 / Nieuws
winkel voorzien van warmtepomp met aardwarmte bodemenergie

Aan de markt in Dedemsvaart heeft Jumbo haar meest duurzame en energiezuinige winkel geopend.

Door diverse maatregelen en systemen wordt de winkel niet alleen volledig energieneutraal verwarmd, maar er wordt ook groene energie opgewekt en de uitstoot van schadelijke broeikasgassen wordt voorkomen.

Naast alle gangbare maatregelingen die energie kunnen besparen, zoals ledverlichting, afgedekte koelmeubelen en een energiezuinig ventilatiesysteem, heeft Jumbo een belangrijke extra stap gezet om inhoud te geven aan haar duurzaamheidsdoelen.

Zo wordt de warmte die vrijkomt van de koel- en vriesmeubelen in de winkel opgeslagen en gebruikt om de winkel te verwarmen en “oogst” men groene energie afkomstig van de 136 zonnepanelen op het dak van de winkel.

Toepassing Bodemenergie

Het bodemenergiesysteem is een belangrijke schakel in  het totale energieconcept. De restwarmte wordt gebufferd en zorgt samen met de van nature aanwezig bodemwarmte een perfecte energielevering naar de warmtepomp. Door gebruik te maken van de bodem als bron wordt hinderlijk geluid voor bovenliggende bebouwing voorkomen, kan restwarmte benut worden en is een hoog rendement gegarandeerd.

Luinstra heeft het bodemenergie systeem ontworpen en gerealiseerd en heeft in goede samenwerking zorg gedragen voor de complete warmtepomp installatie.

 

 Project: nieuwbouw Jumbo Dedemsvaart

 Betreft: winkel

 Jaar Uitvoering: 2016

 Plaats: Dedemsvaart

 Type: Gesloten bron

 Aantal boringen: 12