Nieuwbouw Esdal College Klazienaveen

June 8, 2015 / Projecten
uitvoering

Het Esdal College biedt op zes locaties in Drenthe openbaar onderwijs in een uitdagend en inspirerend klimaat. De huisvesting in Klazienaveen was verouderd en vervangende huisvesting bood de beste oplossing om kwalitatief goed onderwijs in de toekomst te blijven verzorgen.

Het Esdal College is één school met een breed aanbod aan keuze- en doorstroommogelijkheden. De ruim 4000 leerlingen krijgen onderwijs in zes kleinschalige georganiseerde eenheden, waarvan de locatie in Klazienaveen er één van is. Het Esdal College Klazienaveen huisvest 665 leerlingen die hier hun studie volgen, variërend van onderbouw tot HAVO, bovenbouw VMBO-T en bovenbouw VMBO B/K, onderverdeeld in Techniek en Zorg & Welzijn.

Het concept voor de nieuwbouw is gebaseerd op een gezamenlijke ontmoetingsruimte waaraan zich een aantal ‘thuizen’ bevinden. Elke thuisbasis biedt onderdak aan 150 tot 200 leerlingen. Naast de eigen thuisbasis van leerlingen en de gezamenlijke ontmoetingsruimte maken leerlingen voor specifieke onderdelen van hun programma gebruik van ‘meer specialistische omgevingen’. Dit worden de ruimten voor de creatieve vakken, voor de Bètavakken en de sportruimten. Bij beide huizen van de basis-en kaderberoepsgerichte leerwegen bevinden zich tevens de praktijkruimten Zorg & Welzijn en Techniek.

Toepassing WKO

Een belangrijk onderdeel van de nieuwbouw is de duurzame verwarmings- en koelinstallatie waarbij gebruik gemaakt wordt van bodemenergie.

Op basis van het installatietechnisch bestek van Syperda Hardy is door ons het bronnensysteem berekend en hebben we zorg gedragen voor de detailengineering.

In het voorjaar hebben we het bronsysteem geboord en gemonteerd.

Project: nieuwbouw Esdal College

Betreft: school

Jaar Uitvoering: 2015

Plaats: Klazienaveen

Type: Gesloten bron

Aantal boringen: 38