Nieuwbouw Arnicahuis te Velp

June 15, 2015 / Projecten
arnicahuis

In Velp is het Arnicahuis gerealiseerd. De nieuwe huisvesting is bedoeld voor mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH), lichamelijke beperkingen en met lichamelijke/verstandelijke beperkingen. Elke cliënt heeft een eigen kamer of appartement. Daarnaast zijn er gezamenlijke voorzieningen en kantoor- en zorgfuncties. De begeleiding bestaat uit 24-uurs zorg en is erop gericht de cliënten voldoende structuur en veiligheid te bieden, zodat zij zich binnen hun mogelijkheden kunnen handhaven en ontplooien.

Duurzaamheid zowel in gebruik als qua installatie zijn belangrijke pijlers bij de nieuwbouw. Het gebouw is geconstrueerd op een manier, zodat het intern aanpasbaar en partieel afstootbaar is. De indeling is zodanig flexibel, dat de transformatie van groepswonen naar individueel wonen of commerciële appartementen en visa versa eenvoudig te realiseren is. Voorgaande is van belang om voor het gebouw een restwaarde te creëren. Om het gebouw op een efficiënte manier te verwarmen en te koelen is gekozen voor de toepassing van bodemenergie.

Luinstra heeft zorg gedragen voor de detail engineering en realisatie van het bodemenergiesysteem. Het warmte koude opslag systeem bestaat uit 2 bronnen waarmee zowel in warmte als koude wordt voorzien.

Project: Arnicahuis

Project: woonzorg complex

Oplevering: 2015

Plaats: Velp

Type: WKO

Aantal bronnen: 2